menu

 

 

 

swiss Contribution

 

Fundacja Karpacka - Polska

 

Aply-Karpatom

Odwiedź nas także:

 

 

Zespół Sanok wspierają:

 

 

 

 

 

 

 

Magdaleny Czytajło

 

Patronat medialny:


Dofinansowanie z Fundacji Karpacka-Polska
poniedziałek, 01 września 2014

Swiss

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu  współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

ALPY-KARPATOM

Instytucja Realizująca projekt Alpy Karpatom

CF

Sanok, 12 sierpień 2014r.

Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Tańca Ludowego SANOK Sanockiego Domu Kultury informuje, że 05 sierpnia 2014r. podpisana została umowa  o dotację z Fundacją Karpacką-Polska na kwotę 20,7 tys. zł, która realizowana jest w oparciu o Projekt pn. ”Alpy Karpatom-program na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów Podkarpacia poprzez transfer praktyk szwajcarskich”. W ramach projektu Stowarzyszenie MTL SANOK SDK zamierza zorganizować w m-cach IX-X dwa występy folklorystyczne pn. „„Dinozaury też jeszcze tańczą – Pożegnanie lata 2014”. Wykonawcami będą :

 

- reaktywowana grupa Zespołu Pieśni i Tańca AUTOSAN. Są to osoby w wieku 45-52 lat, aktywni
członkowie stowarzyszenia, miłośnicy tańca ludowego i jego promotorzy wśród młodzieży,

-  Zespół Tańca Ludowego „SANOK” Sanockiego Domu Kultury, który jest kontynuatorem tradycji Zespołu Pieśni i Tańca "AUTOSAN". Zespół tworzą uczniowie sanockich szkół i studenci.

 

Występy będą mieć charakter otwarty, gdzie każdy uczestnik (odbiorca) będzie mógł wejść, jako widz. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na uzupełnienie i ożywienie oferty kulturalnej regionu, w celu wydłużenia sezonu turystycznego. Promuje również aktywne spędzania wolnego czasu dla społeczności sanockiej i turystów. Ma wpływ na poprawę wizerunku Bieszczadów, jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki i wypoczynku.
W ramach otrzymanego dofinansowania Stowarzyszenie zakupi dla zespołu m.innymi:

  • 2 kpl stroi góralskich,
  • 16 par buty tanecznych,
  • 16 szt. korali,
  • 16 szt. warkoczy,
  • 8 kpl. do makijażu